Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:24

Karta obstarávania #2019-RKZ-0002
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, PRK so zverejnením

Informácie

ID zákazky
2576
Názov predmetu
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, PRK so zverejnením
Číslo spisu VO
2019-RKZ-0002
Číslo z vestníka VO
03993-MRS
Číslo z vestníka EU
2019/S 029-065007
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Rokovacie konanie so zverejnením
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 131 751,00 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita,odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie žiadosti o účasť
11.03.2019 00:00:00
Predkladanie ponúk
08.04.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.04.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Kriváň
Adresa
Kriváň 334
Kriváň
962 04, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty

VC- LS Divín- LO Ružiná, LO Havranová

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
550 246,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

VC- LS Divín- LO Tuhár, LO Bradlo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
581 505,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody