Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:25

Karta obstarávania #35670/2017
Rez drevín a krov. Rez, nakopcovanie a odkopcovvanie ruží v OZ č. 6 Kopánka

Informácie

ID zákazky
260
Názov predmetu
Rez drevín a krov. Rez, nakopcovanie a odkopcovvanie ruží v OZ č. 6 Kopánka
Číslo spisu VO
35670/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
77311000-3 - Údržba okrasných a rekreačných záhrad
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Rez drevín a krov. Rez nakopcovanie a odkopcovanie ruží v OZ. č. 6 Kopánka. Realizácia prác na zeleni :
- rez ruží (jesenný a jarný rez), nakopcovanie a odkopcovanie ruží, odburinenie, okopanie, rez živých plotov,
- likvidácia a odvezenie rastlinného materiálu

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Súťažné kolo (Ponuka (len jedna obálka))
08.12.2017 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 333236129

Dokumenty