Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.10.2021 23:41

Karta obstarávania #993/2019/420
Doprava dreva - východ

Informácie

ID zákazky
2606
Názov predmetu
Doprava dreva - východ
Číslo spisu
993/2019/420
Číslo z vestníka VO
4053 - MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 030-067301
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
804 665,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je doprava dreva - časť VC východ - OZ Rimavská Sobota, OZ Revúca, OZ Rožňava, OZ Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.02.2019 10:00:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Michal Adamec
michal.adamec@lesy.sk
+421 905638826

Dokumenty