Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.03.2023 17:53

Karta obstarávania #10302-2020-05
Zabezpečovacie signalizačné 1-nápravové prívesy

Informácie

ID zákazky
26128
Názov predmetu
Zabezpečovacie signalizačné 1-nápravové prívesy
Číslo spisu
10302-2020-05
Číslo z vestníka VO
32619 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 135-382658
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 863 500,00 EUR
Hlavný CPV
34223300-9 - Prívesy
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov v počte 120 ks (s
výstražnou svetelnou šípkou 70 ks, pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 10 ks, pre
zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 40 ks). Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.09.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Martin Beniač
martin.beniac@ndsas.sk
+421 258311036

Dokumenty

Časť 1: Nákup zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov s výstražnou svetelnou šípkou

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 444 333,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34223300-9 - Prívesy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2: Nákup zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
112 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34223300-9 - Prívesy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 3: Nákup zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 306 667,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34223300-9 - Prívesy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody