Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:25

Karta obstarávania #ŠA/2019/01
Dodávky diagnostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru

Informácie

ID zákazky
2633
Názov predmetu
Dodávky diagnostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru
Číslo spisu VO
ŠA/2019/01
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
730 000,00 Kč
Hlavný CPV
33694000-1 - Diagnostické činidlá / Diagnostické soupravy pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis
Doplňujúci CPV
38434000-6 - Analyzátory
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Dodávky diagnostických souprav včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru

Stručný opis obstarávania

Veřejná zakázka se vypisuje na období 24 měsíců.
Dodávky diganostických souprav pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně bezplatné výpůjčky analyzátoru. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
27.02.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Adresa
Strážovská 1247/22
Kyjov
697 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Šafářová
safarova.eva@nemkyj.cz
+420 606777662
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

Dokumenty