Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 05:08

Karta obstarávania #726/2022
Prenájom 3-izbového bytu s možnosťou zdieľaného bývania

Informácie

ID zákazky
26605
Názov predmetu
Prenájom 3-izbového bytu s možnosťou zdieľaného bývania
Číslo spisu
726/2022
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok verejného obstarávania
Nájomná zmluva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prenájom 3 izbového bytu o celkovej výmere 95,60m2, 1. kategórie s možnosťou zdieľaného bývania pre 3 až 4 osoby, nachádzajúceho sa v budove školy Gymnázia A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica súpisné číslo 3164, LV č. 5158.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na ukončenie ponúk
05.07.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.07.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica)
Adresa
Komenského 18
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Kucbelová Kamenská
hospodarka@gasbb.sk
+421 940625027
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/369

Dokumenty