Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 02:59

Karta obstarávania #2022-36
Elektro - servis, výmena nabíjačov, striedačov, kapacitné skúšky AKU - batérií 200V , 24V.

Informácie

ID zákazky
26742
Názov predmetu
Elektro - servis, výmena nabíjačov, striedačov, kapacitné skúšky AKU - batérií 200V , 24V.
Číslo spisu
2022-36
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
51112000-0 - Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení
Doplňujúci CPV
31156000-4 - Zdroje nepretržitého/prerušovaného napájania
31158000-8 - Nabíjače
31224400-6 - Spájacie káble
32540000-0 - Rozvádzače
32442100-4 - Svorkovnice
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky bude pravidelný servis s dodaním a výmenou náhradných dielov pre záložné zdroje.
Záložné zdroje v prípade nepredvídaného výpadku elektriny zabezpečia napájanie elektrinou vytypované časti technológie potrebné pre bezpečné vypnutie a odstavenie procesu spaľovania po dobu cca dvoch hodín. V prípade ich nefunkčnosti môže dôjsť k závažnému poškodeniu technológie, výbuchu, ohrozeniu zdravia a životov zamestnancov.
Úlohou dodávateľa je zabezpečiť pravidelný ročný servis v intervale 1x za rok po dobu troch rokov, teda 3 krát, výmenu súčiastok a doporučených komponentov výrobcom zariadení a servisnú pohotovosť po dobu 3 rokov podľa potreby na všetkých zariadeniach s príslušenstvom.
Presná technická špecifikácia uvedená v Prílohe č. 1 výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
05.10.2022 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty