Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.05.2024 20:46

Karta obstarávania #40136/2022
Cyklochodník na uliciach j. Bottu a Š. Moyzesa

Komunikácia