Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.12.2023 21:51

Karta obstarávania #160/2022
Pieskovanie kotlov K1, K2 počas odstávok - Čistenie výmurovky a membránových stien a prehrievačov pary od nánosov

Informácie

ID zákazky
27637
Názov predmetu
Pieskovanie kotlov K1, K2 počas odstávok - Čistenie výmurovky a membránových stien a prehrievačov pary od nánosov
Číslo spisu
160/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
195 850,00 EUR
Hlavný CPV
90912000-3 - Čistenie rúrkových konštrukcií pieskovaním
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je otryskávanie (abrazívne čistenie) pieskovaním (pieskovacie práce) vnútorných plôch kotlov K1 a K2 v Zariadení na energetické využitie odpadu (ďalej len „ZEVO“) na požadovaný stupeň čistoty pre vykonanie opráv výmurovky, očistenie membránových stien a prehrievačov pary od nánosov. Abrazívne čistenie je nutné pre uskutočnenie merania hrúbok základného materiálu membránových stien a prehrievačov pary a zabezpečenie efektívneho prestupu tepla zo spaľovacieho procesu na zabezpečenie výroby pary požadovanej kvality. Príloha č. 1 - Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
05.08.2022 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.08.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Adam Kašák
kasak@olo.sk
+421 918110644

Dokumenty