Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:39

Karta zákazky #97-2022
Výzva č. 1 - Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení III. kategória - AdBlue - kvapalné aditívum

Informácie

ID zákazky
27985
Názov predmetu
Výzva č. 1 - Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení III. kategória - AdBlue - kvapalné aditívum
Číslo spisu
97-2022
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie AdBlue v množstve 2000l
Podrobný opis predmetu zákazky:
Vodný roztok močoviny s vysokou chemickou čistotou pre prevádzku SCR katalyzátorov.
32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z ,technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody.
Hustota pri 20°C = 1087-1093 kg/m
Počiatočná teplota kryštalizácie: - 11° C
Požiadavka na kvalitu v ,zmysle ,normy DIN 70070
Požiadavka na kvalitu v ,zmysle ,normy DIN 70070
Chemicko- fyzikálne vlastnosti podľa normy: ISO 22241-1:2006
Dodanie v 1000 l IBC kontajneroch

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.07.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty