Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 02:02

Karta DNS #2022-12
Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení

Informácie

ID zákazky
18489
Názov predmetu
Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení
Číslo spisu
2022-12
Číslo z vestníka EU
2022/S 047-121568
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
480 000,00 EUR
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Doplňujúci CPV
09211100-2 - Motorové oleje
09211400-5 - Prevodové oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
09211650-2 - Brzdové oleje
09220000-7 - Ropná vazelína, vosky a technické benzíny
09211200-3 - Kompresorové oleje
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
24951300-8 - Hydraulické kvapaliny
24951311-8 - Prípravky proti zamŕzaniu
24951310-1 - Pripravené tekutiny na odmrazovanie
24000000-4 - Chemické výrobky
24957000-7 - Chemické aditíva
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky
39831240-0 - Zlúčeniny na čistenie
39831500-1 - Čistiace prostriedky na autá
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom dynamického nákupného systému je dodávanie olejov, mazív a iných kvapalín pre motorové vozidlá a strojno-technologické zariadenia verejného obstarávateľa na prevádzkovú potrebu verejného obstarávateľa (opravu, servis, údržbu), s cieľom zabezpečiť bezpečné užívanie a prevádzku motorových vozidiel a strojnotechnologických zariadení verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
08.04.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
08.04.2022 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
26.04.2025 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Zákazky