Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 22:40

Karta DNS #SE-VO2-2022/004318
Kancelárske potreby a papier DNS

Informácie

ID zákazky
28224
Názov predmetu
Kancelárske potreby a papier DNS
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004318
Číslo z vestníka VO
č. 170/2022 pod zn. 35161 - MUT zo dňa 01.08.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 145-411879 zo dňa 29/07/2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
7 500 000,00 EUR
Hlavný CPV
30192000-1 - Kancelárske potreby
Doplňujúci CPV
30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
22600000-6 - Atrament
22612000-3 - Tuš
22800000-8 - Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru
22810000-1 - Papierové alebo lepenkové registre
22813000-2 - Účtovné knihy
22814000-9 - Knihy pokladničných príjmov
22815000-6 - Zápisníky
22816000-3 - Bloky
22816100-4 - Poznámkové bloky
22816300-6 - Samolepiace poznámkové bločky
22817000-0 - Diáre alebo osobné organizéry
22819000-4 - Adresáre
22820000-4 - Formuláre
22830000-7 - Zošity
22831000-4 - Náhradné vložky do školských zápisníkov
22832000-1 - Cvičné papiere
22850000-3 - Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo
22851000-0 - Rýchloviazače
22852000-7 - Zakladače
22852100-8 - Spisové dosky
22853000-4 - Držiaky na spisy
22900000-9 - Rôzne tlačoviny
30124400-8 - Zásobníky na sponky
30124510-2 - Popisovače
30179000-4 - Zásobníky na štítky
30190000-7 - Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
30191000-4 - Kancelárske zariadenia s výnimkou nábytku
30191120-1 - Stojany na časopisy
30191130-4 - Písacie dosky so svorkou
30191400-8 - Skartovače
30192100-2 - Vymazávacie potreby (guma, zmizík)
30192110-5 - Atramentové výrobky
30192111-2 - Atramentové vankúšiky
30192113-6 - Atramentové náplne
30192121-5 - Guľôčkové perá
30192122-2 - Plniace perá
30192123-9 - Perá s plstenou špičkou
30192124-6 - Fixky
30192125-3 - Zvýrazňovače
30192126-0 - Technické perá
30192127-7 - Držiaky na perá
30192130-1 - Ceruzky
30192131-8 - Hnacie alebo kĺzavé ceruzky
30192132-5 - Náhradné tuhy do ceruziek
30192133-2 - Strúhadlá na ceruzky
30192134-9 - Držiaky na ceruzky
30192150-7 - Dátumové pečiatky
30192152-1 - Číslovačky
30192153-8 - Textové pečiatky
30192154-5 - Vymeniteľné pečiatkové podušky
30192155-2 - Držiaky na kancelárske pečiatky
30192160-0 - Korektory
30192170-3 - Nástenky
30192300-4 - Farbiace pásky
30192800-9 - Samolepiace etikety
30192900-0 - Korekčné prostriedky
30192910-3 - Korekčný pás alebo páska
30192920-6 - Korekčná tekutina
30192930-9 - Korekčné perá
30192940-2 - Náplne do korekčných pier
30193000-8 - Organizéry a príslušenstvo
30193100-9 - Deliace priehradky do zásuviek
30193200-0 - Stolové zásobníky alebo organizéry
30193300-1 - Závesné organizéry
30193700-5 - Škatuľa na ukladanie spisov
30194200-7 - Body, pásky, filmy a iné pomôcky na prilepenie výkresov
30194300-8 - Rysovacie súpravy, sady a papiere
30194500-0 - Písacie pomôcky
30194800-3 - Príložníky a trojuholníky
30195000-2 - Tabule
30195913-5 - Stojany na prenosné tabule
30196000-9 - Plánovacie systémy
30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie
30197100-7 - Sponky, cvočky, pripináčiky
30197110-0 - Svorky
30197200-8 - Krúžkové viazače a spony na papier
30197300-9 - Otvárače listov, zošívačky a dierovače
30197321-2 - Rozošívače
30197400-0 - Špongia na pečiatky
30197500-1 - Pečatný vosk
30197620-8 - Písací papier
30197621-5 - Bloky na prenosné tabule
30197630-1 - Papier na tlač alebo iné grafické účely
30197640-4 - Samokopírovací a iný kopírovací papier
30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
30199100-1 - Karbónový papier, samokopírovací papier, papierové rozmnožovacie blany a bezkarbónový papier
30199230-1 - Obálky
30199500-5 - Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky
30199600-6 - Priehradky na kancelárske potreby
30199760-5 - Etikety
30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky
30199410-7 - Samolepiaci papier
30141100-0 - Vreckové kalkulačky
31630000-1 - Magnety
39241200-5 - Nožnice
39264000-0 - Príslušenstvo pre rýchloviazače alebo zoraďovače
39265000-7 - Háčiky a očká
39292300-8 - Kresliace nástroje
39292400-9 - Písacie nástroje
39292500-0 - Pravítka
39541130-6 - Motúzy
44617000-8 - Škatule/boxy
44617100-9 - Kartóny
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým kancelárskych potrieb a papiera, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
26.08.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
26.08.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Dokumenty