Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2023 05:22

Karta obstarávania #06/07/2022
Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove)

Informácie

ID zákazky
28386
Názov predmetu
Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove)
Číslo spisu
06/07/2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 135-386558
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
217 000,00 EUR
Hlavný CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
Doplňujúci CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť, lebo návrh musí byť iba jeden pre spracované územie z dôvodov architektonických
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Súťaž rieši ideový návrh IV., V. a VI. etapy, pričom predmetom zákazky na poskytnutie služieb bude riešenie iba
IV.
etapy námestia, pričom nasledujúca V. a VI. etapa námestia budú predmetom opcie a budú projektovo riešené
neskôr ako samostatné zákazky v samostatných rokovacích konaniach, po získaní potrebných finančných
prostriedkov v zmysle víťazného návrhu a dodržania autorských práv.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2022 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.09.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Stropkov
Adresa
Hlavná 38/2
Stropkov
09101, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6274

Dokumenty