Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 22:54

Karta DNS #DNS CP 21/2022
Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB a. s

Informácie

ID zákazky
28430
Názov predmetu
Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB a. s
Číslo spisu
DNS CP 21/2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
124 776,00 EUR
Hlavný CPV
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
Doplňujúci CPV
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45331220-4 - Inštalovanie klimatizácie
31681300-6 - Elektrické obvody
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch v správe DPB, a.s. . Bližšia špecifikácia bude uvedená v konkrétnych zákazkách.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
31.08.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
31.08.2022 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Časť 1 – Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch DPB, a.s.

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 – Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch DPB, a.s. na dráhach

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy