Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 11:19

Karta zákazky #DNS CP 21/2022-001
Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch DPB a. s. 01_2023 - kategória 2

Informácie

ID zákazky
39645
Názov predmetu
Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch DPB a. s. 01_2023 - kategória 2
Kategória DNS
Časť 2 – Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení v objektoch DPB, a.s. na dráhach
Číslo spisu
DNS CP 21/2022-001
Číslo z vestníka VO
35517-WNT
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 500,00 EUR
Hlavný CPV
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
Doplňujúci CPV
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45331220-4 - Inštalovanie klimatizácie
31681300-6 - Elektrické obvody
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka a montáž klimatizačných zariadení v objektoch DPB a. s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.04.2023 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty