Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:39

Karta zákazky #118/2021-014
Výzva č. 14 „Zberné nádoby 120 l a 240l čierne"

Informácie

ID zákazky
28599
Názov predmetu
Výzva č. 14 „Zberné nádoby 120 l a 240l čierne"
Číslo spisu
118/2021-014
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
56 500,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky – výzvy č. 14 je dodanie 120l a 240l čiernych zberných nádob pre OLO a.s., podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.07.2022 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty