Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 22:52

Karta DNS #DNS NL 18/2022
Remeselné stavebné práce malého rozsahu na objektoch v správe DPB, a. s.

Informácie

ID zákazky
28967
Názov predmetu
Remeselné stavebné práce malého rozsahu na objektoch v správe DPB, a. s.
Číslo spisu
DNS NL 18/2022
Číslo z vestníka VO
34570-MUP
Číslo z vestníka EU
2022/S 143-410475
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavný CPV
45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
71324000-5 - Služby týkajúce sa výpočtu stavebných nákladov
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

DNS bude slúžiť na uskutočňovanie remeselných stavebných prác malého rozsahu na objektoch v správe DPB, a.s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
23.08.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
23.08.2022 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty