Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 22:54

Karta obstarávania #29060
Poloautomatická plnička spotrebiteľských balení múky

Informácie

ID zákazky
29060
Názov predmetu
Poloautomatická plnička spotrebiteľských balení múky
Číslo spisu
29060
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 351,86 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Poloautomatická plnička spotrebiteľských balení múky 1 ks podľa technických požiadaviek uvedených v prílohe súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
BIOMINERAL s.r.o.
Adresa
Riazanská 59
Bratislava
83103, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Trupl
martin@biomineral.sk
+421 903227364

Dokumenty