Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.02.2024 11:18

Karta obstarávania #029/2022/VO-§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov

Komunikácia