Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 04:42

Karta obstarávania #1574/2019-260
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027

Komunikácia