Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 12:19

Karta obstarávania #1574/2019-260
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027

Informácie

ID zákazky
2916
Názov predmetu
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
Číslo spisu
1574/2019-260
Číslo z vestníka EU
2019/S 048-110214
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
287 613,00 EUR
Hlavný CPV
71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre obdobie 2021 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.04.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty