Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.10.2022 04:16

Karta obstarávania #29392
Dodávka technológií pre odpadové hospodárstvo

Informácie

ID zákazky
29392
Názov predmetu
Dodávka technológií pre odpadové hospodárstvo
Číslo spisu
29392
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
230 922,04 EUR
Hlavný CPV
16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie dvoch samostatných častí, dodanie technológií vrátane montáže na dve farmy:
Farma Dóra, Banskobystrický kraj, Okres Lučenec, k.ú. Buzitka, LV č. 241
Farma Kružno, Banskobystrický kraj, Okres Rimavská Sobota, k.ú. Kružno, LV č. 293

Časť č.1–Technológia na prečerpávanie a homogenizáciu hnojovice - 2 ks
Časť č. 2 – Plávajúci kryt z dlaždicových elementov – 2 ks

Predmet zákazky zahŕňa najmä dodanie, montáž, skúšobnú prevádzku a zaškolenie obsluhujúceho personálu.
Technické špecifikácie technológií pre jednotlivé časti s časťou pre vloženie cenovej ponuky sú uvedené v prílohách:
Príloha č. 1_Technická špecifikácia/Cenová ponuka_technológia hnojovica
Príloha č. 2_Technická špecifikácia/Cenová ponuka_plávajúce prekrytie

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGRORIS s.r.o.
Adresa
Potravinárska 3694
Rimavská Sobota
97901, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ildiko Hroncová
hroncova@agroris.sk
+421 0903504261

Dokumenty

Časť č.1–Technológia na prečerpávanie a homogenizáciu hnojovice - 2 kusy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
161 155,37 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 – Plávajúci kryt z dlaždicových elementov – 2 ks

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
69 766,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy