Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2022 09:31

Karta zákazky #01/NLZ/2021 - DNS-001
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č.01/2022

Komunikácia