Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:34

Karta obstarávania #S/04619/OVO/2019
Pracie prostriedky

Informácie

ID zákazky
2990
Názov predmetu
Pracie prostriedky
Číslo spisu VO
S/04619/OVO/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
7 479,14 EUR
Hlavný CPV
39831000-6 - Pracie prostriedky
Doplňujúci CPV
42993200-5 - Dávkovacie zariadenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka profesionálnych pracích prostriedkov so systémom dávkovania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.03.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty