Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2022 11:32

Karta zákazky #2022-12-002
Výzva č. 2 - Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení III. kategória - AdBlue - kvapalné aditívum

Informácie

ID zákazky
29927
Názov predmetu
Výzva č. 2 - Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení III. kategória - AdBlue - kvapalné aditívum
Číslo spisu
2022-12-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Gabriela Adamčíková
adamcikova@olo.sk
+421 947925835

Dokumenty