Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:10

Karta obstarávania #19/1701/2022
Železiarsky tovar na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka

Informácie

ID zákazky
29948
Názov predmetu
Železiarsky tovar na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka
Číslo spisu
19/1701/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
179 900,00 EUR
Hlavný CPV
44316000-8 - Železiarsky tovar
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Čiastkové nákupy čiastkové nákupy železiarskeho tovaru v zmysle jednotlivých objednávok. pre potreby opráv a údržieb budov patriacich MČ Bratislava-Petržalka

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2022 11:10:00
Plánované otváranie ponúk
26.08.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka795@gmail.com
+421 911294177

Dokumenty