Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.12.2022 23:36

Karta obstarávania #1/JESS/2022
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Komunikácia