Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.03.2023 06:30

Karta zákazky #SE-VO2-2022/004112-001
Batérie do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO 1/2022

Informácie

ID zákazky
29995
Názov predmetu
Batérie do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO 1/2022
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004112-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
127 132,25 EUR
Hlavný CPV
31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a batérie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup batérií do prenosných rádiostaníc rádiokomunikačnej siete SITNO (ďalej len „tovar“). S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania,
- odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods.1) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Jozef Kubinec
jozef.kubinec@minv.sk
+421 250944414

Dokumenty