Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.05.2024 08:03

Karta DNS #SE-VO2-2022/004112
DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT

Informácie

ID zákazky
24430
Názov predmetu
DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004112
Číslo z vestníka VO
29404 - MUT
Číslo z vestníka EU
2022/S 113-317578 odoslané 9.6.2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 688 240,00 EUR
Hlavný CPV
31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a batérie
Doplňujúci CPV
31410000-3 - Galvanické články
31411000-0 - Alkalické batérie
31420000-6 - Galvanické batérie
31421000-3 - Olovené batérie
31422000-0 - Sady batérií
31430000-9 - Elektrické akumulátory
31431000-6 - Olovené akumulátory
31432000-3 - Ni-Cd akumulátory
31433000-0 - Akumulátory Ni-Fe
31434000-7 - Lítiové akumulátory
31440000-2 - Batérie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej ako "DNS") na zadávanie zákaziek na dodanie akumulátorov a batérií, ktoré sú určené ako zdroj energie pre zariadenia najmä Informačných a Komunikačných Technológií, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) v rozsahu skupiny 314. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb ako napríklad dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods. 1) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2022 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
15.07.2022 12:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
24.07.2026 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika

Dokumenty

Zákazky