Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2022 12:04

Karta obstarávania #192/22
Prodloužení podpory „GFI LanGuard Subscription Renewal for 1 year“ o období 1 roku pro DPMB, a.s.“

Informácie

ID zákazky
30022
Názov predmetu
Prodloužení podpory „GFI LanGuard Subscription Renewal for 1 year“ o období 1 roku pro DPMB, a.s.“
Číslo spisu
192/22
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem veřejné zakázky je prodloužení podpory „GFI LanGuard Subscription Renewal for 1 year“ o období jednoho roku pro DPMB, a.s. dle Přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je prodloužení podpory „GFI LanGuard Subscription Renewal for 1 year“ o období jednoho roku pro DPMB, a.s. dle Přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171636

Dokumenty