Stav: Zrušená

Serverový čas: 30.09.2023 07:53

Karta obstarávania #2776/2022
Práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice

Komunikácia