Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 03:54

Karta obstarávania #2022163
Prenájom stage-u na podujatie Petržalka fest – Ukončenie leta 2022 – s inštaláciou techniky a deinštaláciou techniky po skončení podujatia profesionálmi

Informácie

ID zákazky
30174
Názov predmetu
Prenájom stage-u na podujatie Petržalka fest – Ukončenie leta 2022 – s inštaláciou techniky a deinštaláciou techniky po skončení podujatia profesionálmi
Číslo spisu
2022163
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 500,00 EUR
Hlavný CPV
92000000-1 - Rekreačné, kultúrne a športové služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prenájom stage-u pre umelcov a kapely na podujatie ,,Petržalka fest – Ukončenie leta“ s inštaláciou techniky a deinštaláciou techniky po skončení podujatia profesionálmi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.08.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty