Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:26

Karta obstarávania #APEL/VVS
Výskumné a vývojové služby

Informácie

ID zákazky
30199
Názov predmetu
Výskumné a vývojové služby
Číslo spisu
APEL/VVS
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
73100000-3 - Výskum a experimentálny vývoj
Doplňujúci CPV
73111000-3 - Služby výskumných laboratórií
73200000-4 - Poradenstvo pre výskum a vývoj
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zmluvný výskum. Zmluvný výskum bude mať tri hlavné tematicky nadväzné časti s translačným potenciálom pre predikciu závažného priebehu COVID-19, amelioráciu asociovanej cytokínovej búrky a regeneráciu prípadného poškodenia tkaniva:

1. uskutočnenie analýzy potenciálne predikčných biomarkerov ťažkého až kritického COVID-19 s využitím biologických vzoriek pochádzajúcich od infikovaných pacientov;
2. príprava implementácie terapie cytokínovej búrky pomocou kmeňových buniek odvodená z pozorovaní in vitro modelu;
3. analýza možností regenerácie pľúcneho tkaniva poškodeného COVID-19 metódami bunkovej terapie na pokročilých predklinických modelových systémoch.
Celkový rozsah a opis je uvedený v prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
20.09.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.09.2022 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
APEL, o.z.
Adresa
Dunajská 25
Bratislava
81108, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michaela Takáč Markovičová
markovicova@visions.cc
+421 918763477
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.apelnet.sk/kontakt/

Dokumenty