Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.05.2019 18:11

Karta obstarávania #06450/2019/ODDVO
Prieskum dopravného správania v domácnostiach v Banskobystrickom kraji

Informácie

ID zákazky
3027
Názov predmetu
Prieskum dopravného správania v domácnostiach v Banskobystrickom kraji
Číslo spisu VO
06450/2019/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
79311000-7 - Služby spojené s prieskumom
Doplňujúci CPV
79311300-0 - Analýza prieskumu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie a spracovanie dotazníkového prieskumu – Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Banskobystrického kraja podľa špecifikácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty