Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.09.2023 23:22

Karta obstarávania #2229-11749/2022
Závesy do veľkej sály KD Hurbanovo

Informácie

ID zákazky
30403
Názov predmetu
Závesy do veľkej sály KD Hurbanovo
Číslo spisu
2229-11749/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 738,52 EUR
Hlavný CPV
39515000-5 - Záclony/závesy, drapérie, záclonky a textilné tienidlá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup nových závesov do veľkej sály kultúrneho domu podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

UPOZORNENIE: realizácia zákazky je podmienená schválením finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom. V prípade ak zastupiteľstvo finančné prostriedky nepridelí, Mesto Hurbanovo si vyhradzuje právo zmluvu s úspešným uchádzačom nepodpísať a zákazku zrušiť.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.08.2022 17:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
02.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Hurbanovo
Adresa
Komárňanská 91
Hurbanovo
94701, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Vojtech Valkó
vojtech.valko@hurbanovo.sk
+421 910624559

Dokumenty