Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.02.2024 23:18

Karta obstarávania #17-A2-2022
3D akustický stromový tomograf

Informácie

ID zákazky
30555
Názov predmetu
3D akustický stromový tomograf
Číslo spisu
17-A2-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
24 827,50 EUR
Hlavný CPV
38431000-5 - Detekčné prístroje
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie prístroja - 3D akustický stromový tomograf (32 senzorov), v počte 1 ks vrátane kompletného príslušenstva a zaškolenia obsluhy zariadenia. Stromový tomograf je určený na realizovanie špecializovaného prieskumu tomografiou na rizikových stromoch, pri ktorých hrozí statické zlyhanie dreviny (pád dreviny) v dôsledku poškodenia dreva rôznymi patogénmi, hnilobou a existenciou dutín v kmeňoch drevín.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.09.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa mestskej zelene v Košiciach
Adresa
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Dokumenty