Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 03:54

Karta zákazky #SE-VO1-2022/004541
Drevené plakety

Informácie

ID zákazky
30640
Názov predmetu
Drevené plakety
Číslo spisu
SE-VO1-2022/004541
Číslo z vestníka VO
107/2021 pod č. 24741-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 084-214170
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 101,25 EUR
Hlavný CPV
39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky
Doplňujúci CPV
18530000-3 - Dary a ceny
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie drevených plakiet určených pre potreby útvarov v materiálnej pôsobnosti CP Bratislava, prioritne pre potreby Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, pre potreby oceňovania príslušníkov Policajného zboru. Tovar sa požaduje dodať vrátane príslušenstva do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania. Bližšie špecifikovaný opis predmetu zákazky je definovaný v prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Dokumenty