Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.05.2024 08:04

Karta DNS #SE-VO1-2022/001842
Informačné a propagačné predmety_DNS

Informácie

ID zákazky
26205
Názov predmetu
Informačné a propagačné predmety_DNS
Číslo spisu
SE-VO1-2022/001842
Číslo z vestníka VO
107/2021 pod č. 24741-MUT z 03.05.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 084-214170 z 30.04.2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 400 000,00 EUR
Hlavný CPV
39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky
Doplňujúci CPV
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
18512000-1 - Mince a medaily
39298700-4 - Trofeje
30192000-1 - Kancelárske potreby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) je dodávka predovšetkým informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako „CPV“) najmä v rozsahu skupiny 392, 798 185 a 301. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Termíny

Presun dynamického nákupného systému
30.06.2022 16:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
28.10.2024 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Dokumenty

Zákazky