Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 03:59

Karta DNS #SE-VO1-2022/001842
Informačné a propagačné predmety_DNS

Informácie

ID zákazky
26205
Názov predmetu
Informačné a propagačné predmety_DNS
Číslo spisu
SE-VO1-2022/001842
Číslo z vestníka VO
107/2021 pod č. 24741-MUT z 03.05.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 084-214170 z 30.04.2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
800 000,00 EUR
Hlavný CPV
39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky
Doplňujúci CPV
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
18512000-1 - Mince a medaily
39298700-4 - Trofeje
30192000-1 - Kancelárske potreby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) je dodávka predovšetkým informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako „CPV“) najmä v rozsahu skupiny 392, 798 185 a 301. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Presun dynamického nákupného systému
30.06.2022 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Dokumenty