Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 14:22

Karta obstarávania #110-2022
Oceľový viazací drôt

Informácie

ID zákazky
30720
Názov predmetu
Oceľový viazací drôt
Číslo spisu
110-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
78 000,00 EUR
Hlavný CPV
44333000-3 - Drôty
Doplňujúci CPV
44310000-6 - Drôtené výrobky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je jednorázové dodanie 50 000 kg oceľového viazacieho drôtu podľa zadanej špecifikácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty