Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 14:50

Karta obstarávania #32/2022
Cyklotrasa 13 - Rusovská cesta – Černyševského – lávka Einsteinova

Informácie

ID zákazky
30790
Názov predmetu
Cyklotrasa 13 - Rusovská cesta – Černyševského – lávka Einsteinova
Číslo spisu
32/2022
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
99 875,42 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je vybudovanie Cyklotrasy v spojení existujúcich cyklotrás. Cyklotrasa bude spájať cyklotrasu pri Chorvátskom ramene a nadjazd nad Einsteinovou ulicu. Celkovo je vybudovať trasu s dĺžkou 1,028 29 km.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií:
Pozri časť B.2 súťažných podkladov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.09.2022 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miroslav Cák
office@agmpartners.sk
+421 940999690

Dokumenty