Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:16

Karta obstarávania #8053
Výsadba drevín do verejnej zelene v Mestskej časti Bratislava-Petržalka

Informácie

ID zákazky
31055
Názov predmetu
Výsadba drevín do verejnej zelene v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
Číslo spisu
8053
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
49 534,00 EUR
Hlavný CPV
03452000-3 - Stromy
Doplňujúci CPV
77315000-1 - Výsadba
77211600-8 - Výsadba stromov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania a výsadby 100 kusov drevín.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michaela Matúšková
michaela.matuskova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty