Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:07

Karta obstarávania #9-9-2022
Nábytok do materskej školy

Informácie

ID zákazky
31181
Názov predmetu
Nábytok do materskej školy
Číslo spisu
9-9-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 751,25 EUR
Hlavný CPV
39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
Doplňujúci CPV
39112000-0 - Stoličky
44617300-1 - Prefabrikované škatule/boxy
39170000-4 - Nábytok do predajní
39143210-1 - Jedálenské stoly
39298500-2 - Ozdoby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nábytok do triedy – MŠ
Nábytok do miestnosti - zborovňa

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty