Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.01.2020 07:36

Karta zákazky #IN/1/2019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Poprad

Informácie

ID zákazky
3130
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Poprad
Číslo spisu VO
IN/1/2019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 000,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Štandardné infúzne a injekčné pumpy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.04.2019 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marián Pavelčák
pavelcak.m@nemocnicapp.sk
+421 948872906