Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:30

Karta DNS #S11664-2018-OZZ
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu

Informácie

ID zákazky
1059
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu
Číslo spisu
S11664-2018-OZZ
Číslo z vestníka VO
14325-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 195-440939
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
4 424 999,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Doplňujúci CPV
33194110-0 - Infúzne čerpadlá
33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je dodanie infúznej techniky a poskytnutie záručného servisu. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
33194110-0 - Infúzne čerpadlá
33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu

Poznámka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 10.11.2017 do 24.04.2018 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v systéme JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
12.11.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2020 00:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

Zákazky