Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 20:01

Karta DNS #MAR 18/2022
Kancelársky nábytok, výroba kancelárskeho nábytku (2)

Informácie

ID zákazky
31352
Názov predmetu
Kancelársky nábytok, výroba kancelárskeho nábytku (2)
Číslo spisu
MAR 18/2022
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 202/2022 - 40928-WNT zo dňa 16.9.2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
69 000,00 EUR
Hlavný CPV
39130000-2 - Kancelársky nábytok
Doplňujúci CPV
45421000-4 - Stolárske práce
39100000-3 - Nábytok
39113000-7 - Rôzne sedadlá a stoličky
33193120-6 - Kreslá na kolieskach
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45421150-0 - Inštalácia nekovových stolárskych výrobkov
45421140-7 - Montáž kovových stolárskych výrobkov okrem dverí a okien
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) na dodanie kancelárskeho nábytku v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa, výroba kancelárskeho nábytku na základe projektovej dokumentácie podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
Trvanie DNS: 12 mesiacov
Zmluva: Objednávka s VOP

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
14.10.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
14.10.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
13.10.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
13.10.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Zákazky