Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.06.2023 12:33

Karta zákazky #MAR 18/2022-001
Dodanie stoličiek do DS Rača

Informácie

ID zákazky
35681
Názov predmetu
Dodanie stoličiek do DS Rača
Číslo spisu
MAR 18/2022-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 076,25 EUR
Hlavný CPV
39112000-0 - Stoličky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Stolička POMONA čierna ( alebo ekvivalent) 25 ks , dodanie s dopravou do 31.12.2022

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.12.2022 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty