Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.11.2022 21:04

Karta obstarávania #TTIT/09/22
Nákup cyklosčítačov a pridružených tovarov

Informácie

ID zákazky
31423
Názov predmetu
Nákup cyklosčítačov a pridružených tovarov
Číslo spisu
TTIT/09/22
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
34432000-4 - Časti a príslušenstvo bicyklov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcovej zmluvy na nákup cykloščítačov, pridružených tovarov a prácu technika v zmysle prílohy č. 3 tejto zákazky.

Technická špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je stanovený v prílohe č.3 Špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
30.09.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.09.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TT-IT, s.r.o.
Adresa
Trhová 2
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Andrej Zelenák
zelenak@visions.cc
+421 907745169
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11529

Dokumenty