Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.05.2024 21:27

Karta obstarávania #894/2018-260
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Komunikácia