Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:05

Karta obstarávania #CPNR-2022/002994
Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Žemberovce

Informácie

ID zákazky
31671
Názov predmetu
Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Žemberovce
Číslo spisu
CPNR-2022/002994
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
28 394,47 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, katalógové číslo 15 01 10 – o hmotnosti 93 kg a 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08 o hmotnosti 2207 kg. Nezákonne umiestnený odpad pochádzajúci z k. ú. Žemberovce sa nachádza v prevádzke Lok – Horný majer, spoločnosti ARGUSS s.r.o., Bratislava v množstve 2300 kg.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.10.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viera Melišeková
viera.melisekova@minv.sk
+421 961325506

Dokumenty