Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 15:58

Karta obstarávania #SNM-MĽŠ-ZNH-2022/65
Vitríny pre výstavu Od džbánu k figurálnej plastike

Informácie

ID zákazky
31776
Názov predmetu
Vitríny pre výstavu Od džbánu k figurálnej plastike
Číslo spisu
SNM-MĽŠ-ZNH-2022/65
Číslo z vestníka VO
43767 - WNT Vestník č. 224/2022 - 17.10.2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
42 833,00 EUR
Hlavný CPV
39154000-6 - Zariadenia pre výstavy
Doplňujúci CPV
39171000-1 - Vitríny
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vitríny pre výstavu Od džbánu k figurálnej plastike.

Zhotovenie vitrín na mieru podľa projektovej dokumentácie v počte 4 sety rôznych vitrín , na každé poschodie 1 set obsahujúci rozličné špecifické vitríny. Zákazka obsahuje kompletné riešenie: výroba, dodanie, inštalácia.

Miesto poskytnutia služby, dodanie tovaru:
Galéria Ignáca Bizmayera, Kukučínova 15, Modra.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.11.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.11.2022 11:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenské národné múzeum
Adresa
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@snm.sk
+421 220469193

Dokumenty